Årsberetning 2015-2016

Årsberetning for foreningsåret 2015/2016 aflagt på generalforsamling den 16. september 2016.

Så er det tid at gøre status over foreningsåret 2015/2016.

Der er solgt 49 medlemskort, hvilket betyder 94 medlemmer i alt. Vi har holdt 11 bestyrelsesmøder og 1 møde for funktionsledere. 

Årets forestilling ANNIE GET YOUR GUN havde premiere 4. juni – i supervarmt sommervejr. Ved den anden forestilling søndag den 5. juni var det så varmt, at en af vores skuespillere gik ned med hedeslag, og vi måtte stoppe forestillingen efter pausen. Bestyrelsen havde netop i år vedtaget en aflysningspolitik, som var meldt ud på hjemmesiden. Publikum kunne ikke kræve tilbagebetaling, eller ombytning af billetter, men vi tog en hurtig beslutning, at tilbyde billetter til forestillingen næstkommende lørdag aften, hvilket langt de fleste tog imod. Bestyrelsen har evalueret på episoden, og vil revidere aflysningspolitikken i kommende år. Generelt var publikum tilfredse med tilbuddet.

Vejret kølede herefter noget ned, men tørvejr i hele perioden.

Publikumstallet landede på ca. 2.000 incl. gratister og ”gengangere” hvilket må siges at være skuffende. ANNIE GET YOUR GUN var en særdeles rost forestilling. Ensemblet spillede, sang og dansede sig ind i alles hjerter til et sprudlende orkester. Veloplagte præstationer i en velfungerende scenografi. De ekstraordinært mange kostumer var imponerende - og publikum kunne lide det de så. Vi havde masser af omtale i dags- og ugepressen og PR-folkene havde været på tæerne med reklamer og optrædener.

Forestillingens sangnumre blev flot understøttet af et backstage kor på 9 personer, som dækkede alle stemmer og gav flot fylde til sangene.

Vores gæster har igen i år rost vores publikumsfaciliteter og service.

Billetsystemet med nummererede pladser fungerer godt og i år var alle pladser nummererede. Dog skal vi igen lave en tilretning af ”teatersalen” frem mod næste år. Der vil blive reduceret med 30 pladser til i alt 585 stolepladser. 

Vi fandt vindere af sms-konkurrencen fra 2015 og præmien var 2 personer i VIP-logen ved hver forestilling - med fuld servering fra salgsboderne.. Konkurrencen havde ikke tiltrukket mange deltagere, men vinderne var begejstrede.

Den kreative ledelse for årets forestilling har igen bestået af stærke kræfter:

Kim Brandt i spidsen som instruktør og koreograf. 

Flemming Berg som musikalsk leder.

Hanna og Aage Christiansen som korledere.

Inge og Rasmus Østerby var tilbage som scenografer.

Det faldende publikumstal og dermed store underskud ved forestillingerne i 2015 og 2016 giver stof til eftertanke. Kan vi vende udviklingen? Kan Friluftsspillet bestå i årene fremover? Hvad skal der til?  Friluftsspillet er et stort aktiv for Thorning. Det giver omsætning til både købmand, bager og Mads Doss. Det sætter Thorning på landkortet. Friluftsspillet har gennem årene tiltrukket en del unge mennesker, som har bosat sig i byen. Hvad gør vi? Bestyrelsen modtager gerne ideer!

Et af bestyrelsens fokusområder i år har været at finde flere kræfter, således at der ikke ligger unødvendigt store opgaver på enkelte personer i organisationen. Det er ikke en nem opgave, men der er alligevel dukket nogen op til en del af de praktiske opgaver, det er vi meget taknemmelige for. Det vil også være et indsatsområde i det kommende år og lige p.t. mangler vi især kræfter på PR-området. Mange vil gerne være med, vi skal ud og spørge, så vi hele tiden kan vedligeholde vores i øvrigt meget velfungerende organisation, så vores funktionsledere ikke kører træt.

Bestyrelsen har i det forløbne år bevilget penge til en fundraiser. Der er afholdt møder med Manukka, som har leveret tanker og ideer til PR-arbejde. Manukka har desuden udfærdiget en ansøgning om sponsorat fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc Kinney Møllers fond til almene formål. Ansøgningen gav desværre intet resultat. 

Cabaret’en Hendes Verden har ligget stille i det forløbne år. De har haft nogle små arrangementer, som foreningen ikke har været involveret i. Der er endnu ikke taget stilling til en eventuel Cabaret 2017.

I samarbejde med Thorning Borgerforening og Thorning Forsamlingshus afholdtes 23/1 koncert med Almost Irish. Koncerten var udsolgt med 150 billetter og gav et lille overskud til hver af de tre arrangører. Ejvind Nielsen og Gregers Thomsen har repræsenteret Friluftsspillet i koncertudvalget. Gregers har trukket sig, og der arbejdes på muligheden for en koncert i 2017. Hvis nogen har lyst til at indgå i udvalget og få indflydelse  – så meld jer på banen – gerne i aften.

Medlemsudflugten gik i juli 2015 til Varde Sommerspil. Vi så ”SHREK, the musical”, som var en stort anlagt musical med mange fantastiske figurer i en helt overdådig scenografi. Vi var 17 personer af sted og havde en hyggelig tur i dejligt vejr. På disse udflugter betaler foreningen bussen og hver især betaler sin teaterbillet.

Den 18. marts modtog vi en opsigelse af vores foreningslokaler, Teaterkælderen, som vi har haft til rådighed siden 2007, og som vi netop havde udvidet med brugsret til boxrummet til opbevaring af vores lyd/lys-udstyr. Huset er solgt til nedrivning og vi skal være ude 30/9. Bestyrelsen har fundet nye løsninger, som ikke er lige så gode, men dog velfungerende. Plejecentret Bakkegården har tilbudt os to rum på anden sal samt ca. 30 kvm i kælderen med udgang i gadeplan. Herudover har vi lejet et lokale hos Erhvervscenter Midtjylland på Højgårdsvej. Vi er i fuld gang med at flytte, og kan sagtens bruge flere hænder (og trailere) et par aftener og en søndag formiddag den 25/9, hvor alt skal ryddes.

I forbindelse med møde i repertoireudvalget i april måned meddelte vores instruktør, Kim Brandt, at han ikke kan være instruktør i 2017. Der var flere gode ansøgere til instruktørjobbet, og bestyrelsen 

har lavet aftale med Mathilde Østergaard, som er uddannet i dramaturgi og oplevelsesøkonomi fra Aarhus Universitet. Mathilde har stået på de skrå brædder i MCH og har været instruktørassistent for Kim Harris ved to musicalopsætninger samme sted. Vi glæder os til samarbejdet med Mathilde.

Flemming, Hanna og Aage er med igen i 2017, men vi skal finde en nye kræfter til scenografien.

En stor tak til alle vores sponsorer, som har ydet økonomisk eller praktisk hjælp til foreningen i det forløbne år. Uden denne vigtige støtte, kunne vi ikke gennemføre så store opsætninger.

Vores hovedsponsor, Nordea, havde i år halveret støtten, Silkeborg Kommune har dækket en del af underskuddet. Center Revision og Frederiks Smede har leveret flotte erhvervssponsorater. TuborgFondet har igen i år støttet os. Desuden har der været støtte fra DATS og DK Foods, SuperBrugsen og OK Benzin, samt de mange trofaste programannoncører. Tak til alle – og tak til alle dem, der hjælper med lån af udstyr. 

I forbindelse med modernisering af vores publikumsområde i 2014 blev nedsat et renoveringsudvalg. Udvalgsarbejdet er endnu ikke fuldført, da vi stadig leder efter en - eller måske to egnede vogne til brug for transport og opbevaring af vores materiel. 

En stor tak til alle aktive for den store indsats, I har gjort i det forløbne år. Uden denne kæmpe arbejdsindsats fra ALLE, var der ikke noget Thorningegnens Friluftsspil. 

Der bliver lagt mange kræfter i arbejdet med hver forestilling. Alle tager et stort ansvar for det område, man har påtaget sig, og organisationen fungerer rigtig godt. Det er fantastisk, hvert år at mærke, hvordan alle står sammen om gennemførelsen, - og bliver der huller, så er der altid nogen, der melder sig på banen – og med godt humør.

Heldigvis stiller de fleste funktionsledere op igen i 2017. Det er travle og kompetente mennesker og vi er meget taknemmelige for den entusiasme der ligger her.

Også tak til de forskellige udvalg, som gør et stort stykke arbejde for foreningen. Og tak til bestyrelsen for godt samarbejde gennem året. Tak til skuespillerne, som også bruger meget tid på forestillingen og nogen kører langt for at være med. Tak til alle.

På trods af årets dårlige økonomiske resultat, kan vi være glade for og stolte over at alt endnu en gang har klappet. Vi fik sat en sjov og seværdig forestilling op. 

Jeg håber, at alle vil yde en indsats for Thorningegnens Friluftsspil i det kommende år, hvor vi igen vil arbejde på at fastholde og styrke identiteten som ”Danmarks hyggeligste Friluftsspil” med et højt kvalitetsniveau, overskuelighed og høj service. Jeg vil slutte med, at vi ønsker hinanden en succesrig sæson 2016/2017 med masser af hyggeligt samvær. Planlægningen af ”All Shook Up” er i fuld gang, og vi ser frem til en spændende og anderledes musical fyldt med Elvis Musik i Thorningegnens Friluftsspil.

16. september 2016

Inger-Marie Thomsen