Thorning Friluftsspil afholder generalforsamling og hyggeligt samvær for medlemmer i:


Mosaikken/Rotunden (biografen), 
Tinghusvej 16, 8620 Kjellerup

 

Fredag den 20. september 2019 kl. 19. 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Fremlæggelse af årsberetning.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab.
  4. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder forslag til kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af 2 suppleanter.
  8. Valg af revisorer, og revisorsuppleant
  9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet og vedtaget på den ordinære generalforsamling, skal være underskrevet af stilleren og skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Mail sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

Du kan se vedtægter her 

 

mosaikken facade1200

 

Thorning Friluftsspil 6. september 2019