fbpx

Generalforsamling

Årets generalforsamling blev afholdt den 25/9 2020 helt i Coronaens tegn i Thorning Forsamlingshus med bænkning af de 20 fremmødte i behørig afstand og med aflysning af den planlagte fest bagefter.

Dirigent Gregers Thomsen konstaterede at indbydelse til generalforsamling var rettidig.

Formand Cille Sommer kom i sin beretning ind på den rutsjebanetur bestyrelsen havde gennemlevet. Først den overskudsagtige følelse med 60 personer tilmeldt allerede første audition og mange billetter solgt forlods. Så kom Coronaen med forsamlingsforbud og afstandskrav. Prøver måtte aflyses i flere omgange – intet var længere forudsigeligt.

Af hensyn til dels fortsat at kunne levere forestillinger af høj kvalitet og dels at undgå et stort underskud måtte bestyrelsen tage den svære beslutning at aflyse årets forestilling ”Askepop”. Den loyale kreative ledelse blev rost for frivilligt at nedsætte lønnen og stå klar til sammen med bestyrelsen at tage fat på næste års forestilling ”EMIL fra Lønneberg”.

Læs hele beretningen her.

Thorning Friluftspil er foreløbig kommet gennem Coronakrisen ”med skindet på næsen” – endda med et lille overskud. Kasserer Kathrine Oddershede fremlagde revideret årsregnskab, som efter modtagelse af statens Coronakompensation, kommunens underskudsgaranti og støtte fra Nordeafonden viste et overskud på 6.200 kr. trods Cornaaflysningen.

På valg var Cille Sommer, Kathrine Oddershede og Maiken Simmelsgaard. Kun formanden ønskede genvalg. Valgt blev Cille Sommer, Michael N Madsen og Jesper T L Nielsen. Michael Sørensen og Stina Bøgelund blev valgt som suppleanter. Cita Brøns blev genvalgt som revisor og Kathrine Oddershede blev valgt som revisorsuppleant.

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen:
Formand Cille Sommer
Næstformand Jesper T.L. Nielsen
Kasserer Michael N. Madsen
Sekretær – glidende sekretær
Inge-Lise Pedersen
Bodil Lyngsøe
Niels Erik Nielsen
Malthe Broe
Suppleanter:
Michael Sørensen
Stina Bøgelund

Fra venstre ses Cille Sommer, Bodil Lyngsøe, Michael N. Madsen, Inge-Lise Pedersen, Niels Erik Nielsen
Fraværende: Malthe Broe og Jesper T. L. Nielsen

Revisorer: 

Revisor Cita Brøns
Revisorsuppleant Kathrine Oddershede

2019 09 26 Generalforsamling 2 AU
Generalforsamlingen blev afholdt i Rotunden.

Thorning Friluftsspil

Thorning Friluftsspil er kendetegnende på flere punkter. Et godt socialt samvær vægtes højt, samtidigt med den målrettede indsats for at lave en kvalitetsforestilling.