fbpx

Thorning Friluftsspil gennem 30 år.


Amatørskuespil har gennem en lang, lang årrække været et samlingspunkt og en vigtig del af livet i Thorning Sogn – helt sikkert til stor fornøjelse for både aktive og tilskuere. Der har været korte pauser, men skuespillet er så igen blomstret op i forskellige versioner. Der har været spillet utallige dilettantforestillinger i forsamlingshuset og revyer/cabaret’er ved sommerfester.

Her skal også nævnes to generationer af lokale borgere som hhv. i forbindelse med fejringen af Steen Steensen Blichers 150-års fødselsdag i 1932 opførte novellen ”E Bindstouw” og indsamlede midler til E Thueninghus, Thornings gamle museum på Smedebakken, og en ny generation, som i 1976 genoptog forestillingen og turnerede rundt i Danmark med ”E Bindstouw”, hvilket gav masser af opmærksomhed og midler til Thornings kommende museum.

Thorning Friluftsspil er uden tvivl opstået af denne lyst til amatørteatret og har, nu gennem 30 år, med stor entusiasme, gennemført store opsætninger på friluftsscenen i Fredskoven bag Thorning Forsamlingshus.

Tanken om at lave friluftsteater i Thorning modnedes i ”Thorning Borgerforenings Amatørscene Udvalg” i 80’erne, hvor Jens Peter Salomonsen efter sigende luftede ideen på et møde. Med i udvalget sad bl.a. Erling Prang og Ejvind Nielsen, alle fra Thorning. Udvalgets formål var at udvikle skuespil, sang, og dans for interesserede i lokalområdet levendegjort gennem dilettant i forsamlingshuset om vinteren og cabary (cabaret/revy) i teltet ved den årlige byfest i pinsen.

I 1982 stod Thorning Borgerforening bag opførelsen af Jeppe Aakjærs skuespil ”Himmelbjergpræsten” på en til formålet opstillet scene på kanten af skoven som en fejring af Steen Steensen Blichers 200-års fødselsdag. Forestillingen handler om St. St. Blichers dramatiske liv – og om Blichers store kærlighed til heden og dens folk. Af forskellige årsager blev ”Himmelbjergpræsten” ikke set af mange, men udvalget havde fået lyst til at gå videre med friluftsteater. En tanke var født og rammerne begyndte så småt at tage form.

Ved 25-års jubilæet i 2014 bragte man i forestillingsprogrammet bl.a. et indlæg fra Karsten Bøgelund Madsen, mangeårig formand for Thorning Borgerforening. Karstens indlæg fortæller om historien og kan læses her:

Down Memory Lane (ned ad erindringens vej).

Jeg husker fra min barndom, hvor der om vinteren blev opført dilettant i forsamlingshuset af lokale amatører. Dengang var det en vinter hobby. Man holdt læseprøve rundt i de forskellige hjem frem til ca. januar, hvorefter man øvede i forsamlingshuset, hvor der blev opbygget en scene i den ene ende.

I 1960’erne var jeg selv aktiv, og vi fik i fællesskab opbygget en bedre scene. Der blev købt sceneborde og selve frontrammen blev lavet af jern. Svend Iversen var behjælpelig med den ydre træbeklædning. Dilettantforestillingerne var et godt socialt samlingspunkt og var også godt besøgt af publikum.

Min erindring fra starten af 1950’erne er, at der også på pladsen, hvor scenen er nu i skoven, i forbindelse med den årlige byfest, som blev afholdt der, blev opført bl.a. ”En søndag på Amager” på en lille scene op mod Kirkegårdsdiget. Jeg husker, at Ejner Adamsen, Ejner Cykelhandler, Karen Back, Dagny Toft og Eigild Døssing var blandt de medvirkende.

I 1970’erne og 1980’erne udvidede man aktiviteterne til også at omfatte revy og cabaret i forbindelse med byfesten, og I 1970 startede tanken om at få opbygget en god scene i skoven. Der var en del snak med menighedsrådet, som ejer området. Vi skulle passe på ikke at skade området med de gamle træer.

Der hvor vi ønskede scenen, og hvor den er nu, var et meget lavt område for enden af slugten fra engen, men vi fik en aftale med Kjellerup Kommune om, at vi kunne hente vejafhøvlingsopfyld fra kommunens plads i Sjørslev.

I samarbejde med vognmændene og entreprenørerne Viggo Døssing og Gunnar Brock, som vi lånte maskiner af, fik vi lavet en scene. Det var i starten af 1980’erne. Scenen blev lavet i 3 omgange, da jorden skulle falde sammen og sætte sig.

I 1988 var vi klar til at bruge den til ”En søndag på Amager”.

Som årene gik, havde vi det problem, at siderne blev ved med at skride ud. Vi blev enige om, at det ville være en god ide, hvis vi kunne få natur sten rundt om scenen. Så ville vi kunne styre scenen. Vi kontaktede Børge Back, som ejede Tandskov Grusgrav, og Børge var med på ideen – han ville gerne sponsere stenene.

Maskiner til at håndtere de store sten lånte vi af Johannes Rask og Leif Esbensen.  Jens Peter Salomonsen og Niels Simonsen kunne håndtere maskinerne, og transporten af stenene klarede Steen Jensby. Samtidig blev trapperne til scenen lagt om, og den bagerste trappe blev flyttet. Der blev lavet aqua-dræn langs gavlen ved omklædningshuset for at lede vandet væk fra indgangen. Dette ordnede Tommy Nielsen.

De første år var musikhuset placeret på scenen. Senere blev der banket pæle i jorden op mod kirkegården, hvorpå musikhuset blev placeret med et godt overblik over scenen. Det viste sig at være en stor fordel for musikerne, som nu ikke blev generet af solen, da vinduerne vender mod øst.

Der er igennem årene lavet meget ved scenen. Der er etableret brønde til vandudtag ved kioskområdet. Danboring har skudt et rør under asfalten over til siden op mod kirken, da salgsvognen blev flyttet. Der blev lavet en brønd bag scenen, så der var vand ved omklædningshuset og toilettet. Der er lavet en ny og bedre strømforsyning med et standerudtag bag musikhuset.

Der kunne skrives meget mere om området omkring scenen og friluftsspillet, men summa-summarum er, at alt dette er et bevis på interesse, sammenhold og glæde ved friluftsspillet.

År 2014 er beviset. Spillet har kørt i 25 år med et hav af frivillige til at støtte op om alle de opgaver, der skal løses, for at spillene kan opføres.

Mit håb for fremtiden er, at der, trods hverdagens stress og jag, stadig vil findes de individualister, der vil gå forrest og være med til at binde tingene sammen, og jeg vil slutte her med ønsket om, at det vil bestå mange år ud i fremtiden.

TILLYKKE MED JUBILÆET

Karsten Bøgelund Madsen

I 1989 stod scenen således klar til brug og første forestilling blev ”En Søndag på Amager”.  Herefter er fulgt en lang række af musicals, operetter, lystspil og børneforestillinger. Ældre klassiske forestillinger blev afløst af mere moderne opsætninger og mange genrer er afprøvet.

Intentionen med Thorning Borgerforenings Amatørscene var fra start, at interessen for at opbygge noget sammen skulle kunne bære, og ingen skulle have betaling. Det fungerede i mange år, og der kunne findes frivillige til de mange funktioner som er nødvendige for at gennemføre opsætninger, som også med årene blev mere ambitiøse.

De første mange år var det således muligt at finde frivillige kompetente personer til de store kreative ledelsesopgaver som:

*Instruktion af skuespillere: Jens Henrik Bøgild, Harald Gammelgaard, Erling Prang, Tove Mark, Verner Vad og Ejvind Nielsen

*Musikarrangement og ledelse: Søren Kristian Frydenlund-Vad, Ebba Kyed, Allan Morell, Poul Hermansen, Lene Henriksen og Asger Pallesen

* Korledelse af Mona Thorsager, Ebba Kyed, Elisabeth Tøttrup og Lene Henriksen.

* Danseinstruktion af Lis Klostergaard, Irma Andreasen, Heidi Frydenlund-Vad, Jacqeline Christensen og Lene Henriksen.

* Tage Bjerring tegnede illustrationer til de første 9 forestillinger og lavede scenografi de første 19 år.

*Suffløropgaven blev varetaget af Birgit Mølholm Andersen i mange år, inden det blev besluttet, at skuespillerne skulle klare sig uden sufflør.

Herudover har deltaget et utal af frivillige, som har lagt masser af tid og energi i de mange praktiske opgaver foran og bagved scenen samt som skuespillere eller musikere.

I mange år rejste et vekslende hold af skuespillere og musikere ud og lavede underholdning med sange fra forskellige forestillinger. Man mødte op med høj hat og fine kjoler på plejehjem, til bryllupper, fødselsdage og hvor store forsamlinger ønskede underholdning. Det gav penge i kassen og gode oplevelser til de aktive. Erling Prang og Ejvind Nielsen sørgede for planlægning og gennemførelse og alle gjorde det uden nogen form for betaling.

Det kit, som bandt det hele sammen, har gennem alle årene været det sociale. Hele familier har deltaget med  forskellige opgaver. Friluftsspillet har arrangeret adskillige kurser i sangteknik, skuespil, sceneteknik, kulisseopbygning, kostumesyning, sminkning, fundraising osv. Nogen deltog i kurserne mens andre stod for det praktiske. Vi deltog desuden i kurser, som andre foreninger arrangerede.

I forbindelse med 10 års jubilæumsforestillingen ”My Fair Lady” opstod et samarbejde med ”Sammenslutningen af Festspil i Danmark”(SAFID), som var de store festspils ønske om at sætte fokus på Friluftsspilsområdet og hvad det betyder for kulturlivet uden for København. Foreningen blev medlem og Ejvind Nielsen gjorde et stort stykke arbejde for samarbejdet, og hvad vi kunne lære af de store. Ejvind var formand for SAFID en kort overgang. Da de store festspil senere samledes i et nyt forum meldte vi os ud af SAFID

Vi forstod betydningen af at få oparbejdet en organisationsplan, som kunne illustrere opgavefordeling, kommunikationsvej samt kontaktoplysninger til de mange funktioner.

Foreningen har knap 30 funktionsområder som instruktion (skuespil, musik og kor), scenografi, scenebyg og -dekoration, kostumefremstilling, sminkning, regi, billetsalg, stoleopsætning, salgsboder, el-arbejde, lyd og lys, IT, PR og sponsorkontakt. Foto og videooptagelsee. Transport af materiel til og fra området. Senere tilkom parkerings- og samaritttervagt. Alle forhold skulle være optimale for både aktive og publikummer. Sådan er det stadig. Sådan vil det blive ved. Og organisationsplanen blev et godt redskab i produktionen.

I 2003 dannedes den selvstændige forening ”Thorningegnens Friluftsspil” med formålsparagraffen: at skabe de bedst mulige rammer for opførelse af amatørteater og dermed beslægtede kulturelle aktiviteter.

Her var altså mulighed for fortsat at udvikle friluftsspillet og skabe gode rammer, samtidig med at man kunne udvide med andre og flere aktiviteter, hvilket i 2006 fik en gruppe kvinder til at gå sammen om ”Hendes Verden” en cabaret om kvindeliv, som dog har ligget stille siden 2015.

I 2006 startedes en tradition med en årlig folkemusikkoncert i samarbejde med Thorning Borgerforening og Thorning Forsamlingshus. Denne aktivitet blev i 2016 overført til en selvstændig forening.

Gennem de første 30 år har bestyrelsen for Thorning Borgerforenings Amatørscene, senere Thorningegnens Friluftsspil og senest Thorning Friluftsspil haft fire fungerende formænd, og efter 30 års jubilæet er tiltrådt endnu en formand:

  • Ejvind Nielsen 1989-2005
  • Inger-Marie Thomsen 2005-2011
  • Erling Prang 2011-2013
  • Inger-Marie Thomsen 2013-2016
  • Stefan Mäkinen 2016-2019
  • Cille Sommer 2019-

Jeg har været med i alle årene. Først som fyld (folkedanser) i den første forestilling, dernæst som sminkør og de efterfølgende år som regissør. I 1995 trådte jeg ind i ”amatørsceneudvalget” og var med da Thorningegnens Friluftsspil opstod som selvstændig forening i 2003.

I 2005 trak Ejvind Nielsen sig tilbage efter at have været formand siden opstarten. Ejvind havde også været instruktør og gennem årene gjort et enormt stykke arbejde. Desuden trak orkesteret sig, og bestyrelsen havde nogle store opgaver med at finde nye kræfter til disse vigtige poster.

Jeg blev udpeget som formand for en bestyrelse, som skulle beslutte hvilken vej foreningen skulle vælge for den efterfølgende tid.

I betragtning af det meget store arbejde de mange frivillige lægger i at opsætte en seværdig forestilling, indså bestyrelsen vigtigheden af at hæve kvaliteten af skuespillet for at flere skulle få lyst til at se vores forestillinger. Foreningen var velfungerende – det store arbejde med opstarten, med at få det hele til at fungere og med utallige forbedringer af scene og område var et godt grundlag for at satse på en professionel instruktør for at komme videre. Vi kontaktede Kim Harris, skuespilleruddannet og instruktør i MCH Herning Kongrescenter. Kim Harris anbefalede os at kontakte Kim Brandt, autodidakt skuespiller med masser af erfaring med sang, skuespil og dans. Kim Brandt var interesseret, men var optaget af at lave revy i Svendborg.

Herefter fandt vi frem til Carsten Kjørbye Bertelsen. Vi fik skrevet kontrakt og Inger Riis Holm blev instruktørassistent. Så var det på plads, og vi tog herefter beslutning om at opsætte en decideret familieforestilling, hvor valget faldt på ”Folk og Røvere i Kardemomme By”. En hyggelig og morsom forestilling, som ikke var for svær. Nu skulle vi have etableret et orkester. Erik Daugbjerg havde spillet klarinet og saxofon i orkestret i mange år og ville gerne fortsætte. Vi fandt frem til Helge Ellerup på klaver og Filip Engsig-Karup på bas. Et 3-mandsorkester kunne passe til den lidt enkle musik i forestillingen. Lene Henriksen tog sig af kor- og danseinstruktion.

Tidligere havde vi kun afholdt audition et enkelt år, så det var forholdsvist nyt at afholde audition til ”Folk og Røvere”. Der blev sat et hold, som var en skøn blanding af kendte ansigter og nye, som gerne ville være med. Det blev en stor succes og kurven for billetsalget knækkede og steg kraftigt opad. Året efter blev Kim Brandt instruktør og koreograf, og Astrid Lindgrens og Sebastians version af PIPPI Langstrømpe blev valgt. Asger Pallesen fra Kragelund blev orkesterleder for det 6 mand store orkester, som skulle arrangere Sebastians musik. Billetsalget steg igen.

Vi havde hidtil solgt billetter i forsalg, men ikke til en bestemt forestilling og ikke til en bestemt plads! Ved den sidste PIPPI-forestilling i 2007 stod en lang kø helt ud på Blichersvej. Vi havde et luksusproblem. Vi turde ikke lukke de mange gæster ind, før folk med forsalgsbilletter var ankommet. Vi måtte udsætte forestillingen en halv time og endte med at have mere end 800 publikummer inde. Stolefolkene serverede kaffe for de ventende og sørgede for den gode stemning. Vi havde ikke tidligere haft fastsat et publikums-maksimum og alle i bestyrelsen var lettede, da alt var gået godt. Herefter indførtes forsalg på egen hjemmeside og til bestemte forestillinger med begrænsning på tilskuertallet. I 2009 spillede vi Ronja Røverdatter og havde igen meget stor interesse ved den sidste forestilling. Personer med forsalgsbilletter var anmodet om at møde en time før start, og man tillod et ekstra antal publikummer adgang og mindst 900 begejstrede tilskuere overværede denne sidste forestilling. I årene herefter kom der styr på antal publikum ved hver forestilling, men først i 2015, efter modernisering af området, fik man etableret forsalgssystem med fast antal nummererede pladser.

Repertoiret blev de kommende år varieret og henvendte sig på skift til børn, familier, voksne, unge og gamle. I 2008 blev Flemming Høgild Berg, lærer på Den Kreative Skole i Silkeborg, ansat som musikalsk leder. Umiddelbart op til premieren på Midt om Natten i 2011 blev Erling Prang bestyrelsesformand. Erling trak sig i 2013 og var herefter med i planlægningen af jubilæumsarrangementet i 2014. Jeg var tilbage på formandsposten i 2013, og i 2015 blev der tegnet kontrakt med korlederne Hanna og Aage Christiansen fra Ikast.

Bestyrelsen havde mange overvejelser omkring ansættelse af de professionelle ledere. Vi havde mange drøftelser omkring fremtiden og formulerede i 2007 bestyrelsens visioner:

Kvaliteten i Thorningegnens Friluftsspil skal løbende evalueres med henblik på fortsat højnelse.

Bestyrelsen accepterer derfor nødvendigheden af at lønne strategiske personer for at styrke den kunstneriske indsats på scenen.

Samtidig er det visionen at fastholde den gode stemning omkring scenen, så det kan være attraktivt og sjovt at deltage i Friluftspillet.

Visionerne gav anledning til at nedfælde følgende indsatsområder:

For at bevare den gode stemning omkring spillet, er det vigtigt at bestyrelsen:

  • er medspiller på alle funktions-områder ved at drage omsorg for, at der er folk nok til arbejdet, samt at vi er lydhøre for, hvilke investeringer der er ønske/behov/mulighed for.
  • følger interesseret med i arbejdet, både det kunstneriske og det praktiske.
  • finder muligheder for at styrke sammenholdet gennem sociale aktiviteter.

Med de nedfældede visioner var vi enige om at kunne forsvare, at nogen fik penge og andre ikke – på trods af, at mange frivillige ydede et stort og professionelt arbejde i organisationen. Heldigvis var de frivillige og ulønnede funktionsledere stadig positive og ingen forlod arbejdet i protest. De professionelles arbejde har gennem årene givet udfordringer til de frivillige, som så har fundet løsninger og fået nye kompetencer. Indimellem er der stillet krav, som ikke har kunnet gennemføres, hvilket naturligvis hen ad vejen også har givet nogle drøftelser.

De professionelle kreative ledere kom med tiden fra Herning, Silkeborg, Ikast, Aarhus, Kolding og som en konsekvens blev Friluftsspillet mere kendt og interesserede skuespillere kom fra et større geografisk område, hvorfor antallet af lokale på scenen skrumpede ind.

I takt med at vi bandt foreningen til faste omkostninger og deraf følgende risiko, var Silkeborg Kommune, Kulturudvalget, positive og kunne tilbyde os en fast, nærmere formuleret, årlig underskudsgaranti. Vi skulle altså ikke søge om tilskud hvert år, men alene indsende årets regnskab, hvis vi havde underskud. Foreningen er selvsagt udsat for en rimelig stor risiko, da vejrsituationen kan ødelægge et års regnskab – og sågar flere år i træk

I 2014 kunne 25-års jubilæet fejres med et gennemmoderniseret publikumsområde. Man havde søgt LAG-fonden og fået et større beløb stillet i udsigt. Lag-fonden sprang fra på målstregen, men efter besparelser på budgettet og ekstra velvillighed fra Silkeborg Kommune og Nordea-fonden kunne man gennemføre de ønskede forbedringer.

Ud over renovering fra indgangsparti til scenekant blev jubilæet fejret ved at invitere ALLE, der havde været aktive i Friluftsspillets første 25 år samt byens øvrige foreningsliv. Man afholdt jubilæumsreception med hovedtaler og inspirator, Christian Have, kreativ direktør i Have Kommunikation, der talte om vigtigheden af de mange græsrødder og de mange kulturinstitutioner som rundt i landet danner grobund for de større teatre. Han opfordrede også til at holde fast i egne rødder og vedkende, hvem vi er. Efter Christian Have var der flere talere og gaveoverrækkelser, inden der blev serveret en let anretning. Kl. 14.00 var alle inviteret i teatret til jubilæumsforestillingen PIPPI, hvor Christian Have var premieretaler.

Jubilæumsforestillingen satte publikumsrekord med 4.000 besøgende. Publikumsområdet med det nye indgangsparti og med overdækket tribune fungerer efter hensigten. Nu er der 585 faste pladser i teatret, som udbydes til hver forestilling med sektions- række- og pladsnummer. Lyd- og lysfolk har endelig fået optimale forhold til stor glæde for de dygtige teknikere. Billetsalg og salgsboder er fint inkluderet i indgangspartiet, og det store arbejde er gennemført af frivillige kræfter. Arkitekt Finn Trangbæk var ideudvikler. Scenebyggerne Steen Lyngsø og Chris Pedersen stod for opbygning af indgangspartiet og Kibæk Presenning fremstillede de overdækkede tribuner med nedgang til selve teatersalen.

De næste par år dykkede publikumstallene, og instruktør Kim Brandt ønskede at trække sig. Jeg ønskede ligeså at trække mig som formand, og min sidste opgave blev, sammen med bestyrelsen, at udpege en ny instruktør samt at vælge forestilling for 2017.

Vi kontaktede igen Kim Harris, som pegede på Mathilde Østergaard som instruktør og koreograf. Forestillingen ”All Shook Up” med musik af Elvis Presley blev valgt, og næstformand Stefan Mäkinen blev indsat som bestyrelsesformand. Foreningen kom nu til at hedde ”Thorning Friluftsspil” og fik moderniseret sit logo.

All Shook Up blev en fantastisk flot forestilling med dygtige sangere, som havde et professionelt og velspillende orkester i ryggen. Mathilde Østergaard var et frisk pust udefra. Desværre kom kun 2.000 publikummer – sandsynligvis på grund af den meget regnfulde periode. Året efter blev ”Grease” sat op, og igen med Mathilde som instruktør. Denne forestilling gav røde lygter hele vejen rundt – med 4.500 publikummer incl. 400 gratister ved forpremieren.

Stefan Mäkinen indførte et Erhvervsmøde i forbindelse med årets forpremiere. Til Erhvervsmødet inviteredes ledere fra alle virksomheder på Silkeborg- og Viborgegnen. Formålet var at udbrede kendskabet til Thorning Friluftsspil samt gerne at inddrage nogle sponsorer.

Erhvervsmødet startede i det små og interessen bredte sig. Hovedtalere ved Erhvervsmøderne har været folketingsmedlemmerne Karina Due og Kristian Pihl Lorentzen, borgmester Steen Vindum, Københavns kulturborgmester Carl Christian Ebbesen, kulturminister Mette Bock, justitsminister Søren Pape Poulsen og Torben Bohnhardt fra HeadON. Silkeborg Kommune har været vært ved frokostarrangementer og deltaget i rundvisninger i Thorning. Det øvrige foreningsliv har deltaget og Thorning Spejdergruppe har været behjælpelige med det praktiske. Der har således været prominente talere, men også tid til at præsentere foreningen, til at få lidt at spise, til at netværke deltagerne imellem og endelig til at se årets forestilling.

Erhvervsmøderne har givet masser af medieomtale og flere sponsorer.

Foreningens 30 års jubilæumsforestilling i 2019 blev ”Ronja Røverdatter” og blev set af godt 4000 publikummer. Til denne forestilling havde Kim Harris peget på Christina de Laurent som instruktør, og som noget nyt lavede Christina aftale med Sofie Birk Kramer som koreograf. Både Kim Brandt og Mathilde Østergaard havde fungeret som både instruktør og koreograf.

Stefan Mäkinen trak sig fra bestyrelsen i 2019 og ny formand blev Cille Sommer. Bestyrelsen havde valgt forestillingen ”Askepop” til 2020, men på grund af Corona-pandemien og samlingsforbuddet blev forestillingen aflyst. ”Askepop” blev herefter udskudt til 2022 da man har tegnet kontrakt om ”Emil fra Lønneberg” i 2021.

Friluftsspillet har gennem årene modtaget forskellige priser:

I 1996 overrakte Hans-Jørgen Hørning, formand for Unibanks lokale initiativprisudvalg, Initiativprisen på 7.500 kr. Begrundelsen lød: ”Forestillingerne skaber anerkendelse vidt omkring for sit høje kunstneriske niveau og den begejstring hvormed de mange deltagere går til arbejdet – uden nogen form for honorar.”

I 1999 ved 10-års jubilæet holdt borgmester i Kjellerup Kommune, Hans Jørgen Hørning, premieretalen, og havde medbragt en check på 10.000 kr. til foreningen for det store arbejde med at oprette en kulturinstitution og fastholde samme.

I 2008 fik foreningen ”Kjellerup Tidendes Lederpris” på 1.000 kr.  for det store arbejde og sammenhold blandt de frivillige, som kunne udmøntes i seværdige forestillinger. Prisen blev overrakt af redaktør Rasmus Viuff og udvalgsmedlem Cita Brøns.

I 2012 modtog vi Silkeborg Kommunes Kulturpris, som var delt i to. Vi fik 5.000 kr. for at have ”bragt friluftsspillene op på et højt kunstnerisk niveau igennem samarbejdet mellem professionelle og amatører” – overrakt af kulturudvalgsformand Steen Vindum og kulturchef Freddie Davidsen ved en festlighed i Jysk Musikteater.

1989 En Søndag på Amager

1992 Forår i Heidelberg

1995 Landmandsliv

1998 Mød mig på Cassiopeia

2001 Røverne fra Rold

2004 Styrmand Carlsens Flammer

2007 Pippi

2010 Robin Hood

2013 Vi Maler Byen Rød

2016 Annie Get your Gun

2019 Ronja Røverdatter

1990 Styrmand Carlsen0s Flammer

1993 Frøken Nitouche

1996 ingen forestilling

1999 My Fair Lady

2002 Sommer i Tyrol

2005 Tre Små Piger

2008 Landmandsliv

2011 Midt om Natten

2014 Pippi

2017 All Shook Up

2020 aflyst p.g.a. Corona-pandemien

1991 Sommer i Tyrol

1994 Farinelli

1997 Annie Get your Gun

2000 Vagabonderne på Bakkegården

2003 Der brænder en Ild

2006 Folk og Røvere i Kardemomme By

2009 Ronja Røverdatter

2012 Bølle Bob

2015 Vinden i Piletræerne

2018 Grease

Foreningen er i en god gænge. Planlægningen for 2021 er i fuld gang. De ledende kreative kræfter er de samme som i 2019. Økonomien er sund. Bestyrelsen er intakt. Erhvervsmøderne forventes at fortsætte, og vi kan forhåbentlig se frem til mange gode oplevelser sammen med ”Danmarks hyggeligste Friluftsspil” på scenen bag Thorning Forsamlingshus – sammen med alle de frivillige, sammen med de professionelle ledere, sammen med publikum – hjulpet på vej af de mange vigtige sponsorer.

Amatørskuespillet lever i bedste velgående i Thorning.

Thorning Friluftsspil

Thorning Friluftsspil er kendetegnende på flere punkter. Et godt socialt samvær vægtes højt, samtidigt med den målrettede indsats for at lave en kvalitetsforestilling.