fbpx

Optimisme i Thorning Friluftsspil – trods Coronasituationen.

Årets generalforsamling d 25/9 i Thorning Friluftsspil blev afholdt helt i Coronaens tegn med bænkning af de 20 fremmødte i behørig afstand og med aflysning af den planlagte fest bagefter.

Formand Cille Sommer kom i sin beretning ind på den rutsjebanetur bestyrelsen havde gennemlevet. Først den overskudsagtige følelse med 60 personer tilmeldt allerede første audition og mange billetter solgt forlods. Så kom Coronaen med forsamlingsforbud og afstandskrav. Prøver måtte aflyses i flere omgange – intet var længere forudsigeligt. Af hensyn til dels fortsat at kunne levere forestillinger af høj kvalitet og dels at undgå et stort underskud måtte bestyrelsen tage den svære beslutning at aflyse årets forestilling ”Askepop”. Den loyale kreative ledelse blev rost for frivilligt at nedsætte lønnen og stå klar til sammen med bestyrelsen at tage fat på næste års forestilling ”EMIL fra Lønneberg”.

Thorning Friluftspil er foreløbig kommet gennem Coronakrisen ”med skindet på næsen” – endda med et lille overskud. Kasserer Kathrine Oddershede fremlagde revideret årsregnskab, som efter modtagelse af statens Coronakompensation, kommunens underskudsgaranti og støtte fra Nordeafonden viste et overskud på 6.200 kr trods Cornaaflysningen.

På valg var Cille Sommer, Kathrine Oddershede og Maiken Simmelsgaard. Kun formanden ønskede genvalg. Valgt blev Cille Sommer, Michael N Madsen og Jesper T L Nielsen. Michael Sørensen og Stina Bøgelund blev valgt som suppleanter. Cita Brøns blev genvalgt som revisor og Kathrine Oddershede blev valgt som revisorsuppleant.

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med:
Cille Sommer som formand,
Jesper T.L. Nielsen som næstformand,
Michael N. Madsen som kasserer og med glidende sekretær.Formanden kunne efterfølgende fortælle, at der allerede nu er mange tilmeldinger til audition sidst i oktober og 1. november; men opfordrer –især flere voksne til at være med.

Thorning Friluftsspil Pressemeddelelse 29. september 2020

Thorning Friluftsspil

Thorning Friluftsspil er kendetegnende på flere punkter. Et godt socialt samvær vægtes højt, samtidigt med den målrettede indsats for at lave en kvalitetsforestilling.