Foto fra Generalforsamlingen
Fotograf Aksel Utoft.
Friluftsspillet har netop skrevet kontrakt med instruktør Mathilde Østergaard, som også var instruktør i 2017.

Mathilde skulle have afklaret sin jobsituation, inden hun kunne lave aftale med os, og i Friluftsspillet er vi glade for
at det nu er faldet sådan på plads, at vi kan trække på Mathilde igen i 2018.

Den kreative ledelse er altså igen i år:

 • Instruktør Mathilde Østergaard
 • Instruktørassistent Katrine Dahl Pedersen
 • Korledere Hanna og Aage Christiansen
 • Kapelmester Flemming Høgild Berg

Her finder du info om den kreative ledelse.

 

Informationsmøde

Der bliver afholdt informationsmøde i Thorning Forsamlingshus onsdag den 25/10 kl. 19.00 og audition søndag den 5/11 og lørdag den 11/11 på Thorning Skole. Læs mere her .

Bestyrelsen glæder sig til at komme i gang og har store forventninger til forestillingen ”Grease”.

Friluftsspillet afholdt generalforsamling fredag den 15. september i Mosaikken i Kjellerup.

Der var god medlemstilslutning og 39 fremmødte medlemmer.

Som dirigent styrede Gregers Thomsen generalforsamlingen igennem på en time. Dagsorden som vedtægterne foreskriver.

Stefan Mäkinen aflagde årsberetningen. Læs forkortet beretning her.

Lene Bjørklund præsenterede årsregnskabet, som viste et underskud på 31.537 kr. Underskuddet ligger således indenfor det råderum, som bliver dækket af underskudsgarantien fra Silkeborg Kommune.

Foreningen har en egenkapital på 224.713 kr.

Budgettet for indeværende foreningsår blev godkendt og kontingentet er uændret.

Der var ingen indkomne forslag.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, hvoraf 5 medlemmer var på valg.

Inge Østerby, Kristina Nielsen og Jacob W. Andersen afløses af Bodil Lyngsøe, Erik Lyngsøe og Inge-Lise Pedersen. Lene Bjørklund og Stefan Mäkinen blev genvalgt.

Stinna Bøgelund blev valgt som 1. suppleant. Bestyrelsen fik mandat til selv at finde 2. suppleant.

Revisor Jørn Bech og Revisorsuppleant Kathrine Oddershede blev genvalgt.

Under eventuelt hørte vi lidt om næste års forestilling ”Grease” – og oplæg til plakaten blev fremvist.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

 • Formand Stefan Mäkinen
 • Næstformand Cille Sommer
 • Kasserer Lene Bjørklund
 • Sekretær Sarah Sandgaard
 • Maiken Simmelsgaard Clausen
 • Bodil Lyngsøe
 • Erik Lyngsøe
 • Katrine Dahl Pedersen
 • Inge-Lise Pedersen

Vi håber, at I finder ovenstående interessant, og yderligere oplysninger fås hos formand Stefan Mäkinen på 20 99 16 19.  

Presseartikel af 5. oktober 2017