Generalforsamling i Thorning Friluftsspil fredag den 21/9 2018 kl. 19 -  på Skoletorvet ved Kjellerup Bibiliotek.

mosaikken facade1200 Kopi

Alle deltagere i Friluftsspillet er velkomne til at deltage, men kun medlemmer har stemmeret. 

Du kan tegne medlemskab denne aften.

Friluftsspillet giver en øl eller vand under generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet og vedtaget afleveres til formand Stefan Mäkinen senest 7 dage før generalforsamlingen – Mail: fDenne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Fremlæggelse af årsberetning.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab.
  4. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder forslag til kontingent.
  5. Indkomne forslag*.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af 2 suppleanter.
  8. Valg af revisorer, og revisorsuppleant
  9. Eventuelt.

 

* Vedtægter - ændringsforslag

Du finder de nuværende vedtægter her - http://www.thorning.com/foreningen/vedtaegter


Under dagsordenens punkt 5 behandles følgende forslag til vedtægtsændringer:

§   8 – 1. ”Bestyrelsen består af 9 medlemmer” ændres til ”Bestyrelsen består af 7 medlemmer”.

§   6 – 5. afsnit ændres til ”Bestyrelsen, der vælges for 2 år, afgår efter tur med 3 i lige år og 4 i ulige år. Genvalg kan finde sted.”

§ 10 – ny, tilføjes.
Økonomisk hæftelse
Foreningens medlemmer/bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede for-pligtelser, for hvilke der alene hæftes med foreningens formue.
Foreningens medlemmer/bestyrelse har ikke nogen anden økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer/bestyrelse har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

 

Visning af DVD-film fra Grease

2018 GreasePlakat 100x150px


Efter generalforsamlingen giver foreningen kaffe, the. Tag evt. selv brød med til kaffen. Øl og vand kan købes til rimelige priser.

Vi ser den interne film, som Silkeborg Produktionsskole har produceret fra årets musical Grease. 
DVD-film udleveres til dem, der har bestilt. Er du forhindret i at deltage, så aftal gerne aflevering af film med en anden.

Filmen varer ca. 2 timer, og aftenen slutter ca. kl. 22.