Ved Silkeborg kommunes Kultur og Fritidsudvalgs behandling af de 15 indstillinger til at modtage kulturprisen 2012, er Thorningegnens Friluftsspil igen i år blandt de tre nominerede. Friluftsspillet var også nomineret sidste år til kulturprisen 2011, men blev ved den lejlighed ikke den endelige prisvinder. Blandt andet på den baggrund, er man i Friluftsspillet denne gang ekstra spændte på udfaldet.

Det er Silkeborg Kulturråd der har indstillet Thorningegnens Friluftsspil, til at modtage Kulturprisen 2012. I deres indstilling anføres bl.a.:

 

”Igennem mange år har lokalbefolkningen i og omkring Thorning, udviklet et fantastisk engagement og sammenhold, omkring deres årlige musical-produktion.

Med stor variation og indlevelse i valget af disse musicals, er foreningen kommet vidt omkring. Det er betegnende, at Thorningegnens Friluftsspil veksler mellem deciderede børneforestillinger, og muntre, populære voksenforestillinger.

I de senere år har professionalismen fået sit indtog i spillene, idet man engagerer kyndige instruktører, til meget stor gavn for den faglige kvalitet hos aktørerne på scenen, og til glæde for publikum.

Roserne skal ikke alene uddeles til de mange på selve scenen. Bag scenen findes alle de, der i det usynlige får forestillingerne til at fungere. Endnu et særkende for foreningen bag friluftsspillene er, at man danner et godt klima for godt nabokendskab og lokale aktiviteter.

Det er derfor på det varmeste, at Silkeborg Kulturråd indstiller Thorningegnens Friluftsspil til at modtage Silkeborg Kommunes Kulturpris 2012”

Midt i forberedelserne til dette års musical ”Vi Maler Byen Rød”, modtages meddelelsen om nomineringen med stor glæde i Thorningegnens Friluftsspil. Det er en ære, at være nomineret igen udtaler formanden Erling Prang. Alene det at blive nomineret, er et stort skulderklap til den frivillige indsats der ydes af rigtig mange mennesker hvert år, og vi imødeser offentliggørelsen af den endelige prisvinder med stor spænding. Vi ved dog også, at de øvrige indstillede og nominerede alle er værdige kandidater til at modtage kulturprisen.

Hvem der får Kulturprisen 2012 bliver afsløret lørdag d. 12. januar 2013, ved årets Nytårskoncert i Jysk Musik & Teaterhus i Silkeborg.

Instruktøren i Thorningegnens Friluftsspil Kim Brandt, står i øvrigt selv på scenen som konferencier ved nytårskoncerten.

Thorning den 8. januar 2013