fbpx

Sponsorer

Tak til vore sponsorer

At det er muligt, at stable en forestilling af den kaliber, som Thorningegnens Friluftsspil præsenterer på benene, skyldes først og fremmest de mange personer, der bruger hundredevis af fritimer med alt det praktiske arbejde, der ligger forud med at bygge hele forestillingen op med scene, dekoration, kostumer, sminke, regisssører, PR o.s.v., samt de skuespillere der ligeledes gennem vinteren og foråret har brugt en stor del af deres fritid på indøvning af roller, sange og dansetrin.

Men der skal naturligvis mere til, derfor går en stor tak til privatpersoner såvel som virksomheder, der på forskellig måde hjælper til. Hvad enten det er i form af kontante bidrag, udlån af materiel, tjenesteydelser etc. Uden disse bidrag, ville det ikke være muligt at gennemføre forestillingerne.

En meget stor tak til disse fonde / virksomheder / foreninger, der støtter Thorning Friluftsspil økonomisk.
Uden deres støtte var det ikke muligt at lave så flot en opsætning af årets friluftsspil.

Sponsorkontrakter

Friluftsspillet er meget taknemmelig for det gode samarbejde med erhvervslivet, der har støttet os i form af indgåede sponsorkontrakter. Det er med til at garantere, at vi kan opretholde et højt kvalitetsniveau.

Har DU eller DIN virksomhed lyst til at drøfte mulighederne, vil vi meget gerne have en drøftelse og en forhandling om mulighederne. Kontakt sponsorer@thorning.com .

Silkeborg Kommune, Kultur og Fritid støtter vores forestillinger, og i 2012 modtog Thorning Friluftsspil kommunes Kulturpris som et af kommunens kulturelle fyrtårne.

Hvorfor sponsorere Thorning Friluftsspil

Thorning Friluftsspil Indgang

Ved at støtte Thorning Friluftsspil med et sponsorat får du en markant profilering af din virksomhed i forhold til nye kunder eller medarbejdere. Udbuddet af fribilletter giver dig samtidig mulighed for at tilbyde dine kunder eller ansatte en uforglemmelig, fælles oplevelse i vores udendørs teater.

Vi håber, du finder dette oplæg interessant og finder Thorning Friluftsspil værd at støtte. Vi er naturligvis klar til at drøfte eventuelle særlige behov.

Man kan vælge mellem følgende sponserings muligheder:

Udover vores aktive erhvervsliv støtter Silkeborg Kommune, Kultur og Fritid vores forestilling med en nærmere defineret underskudsgaranti.

Hvis DU eller din virksomhed ønsker at blive en del af sponsorstøtten kontakt venligst: 
Hanne Pehrson, tlf. 21 25 24 88 – mail: sponsorer@thorning.com.  

Thorning Friluftsspil · Danmarks hyggeligste

Thorning Friluftsspil Kiosk omraade

Thorning Friluftsspil hører hjemme i Thorning, som har ca. 1000 indbyggere, og ligger midt i Jylland mellem Randers, Viborg, Silkeborg og Herning. Friluftsspillet besøges hvert år af 2000-4000 tilskuere. 

Vi uddeler 12.000 reklamefoldere, opsætter plakater og udbyder et 32 siders program til hver forestilling. I 2017 spillede vi All Shook Up med Elvis musik, og fik helt fantastiske anmeldelser. I 2018 spillede vi Grease med publikumsrekord på 4162 tilskuere og igen meget gode anmeldelser. De år hvor vi har haft dårligt vejr og dermed nedgang i publikumstallet afspejles dog straks i vores egenkapital, hvorfor vi hele tiden arbejder med vores økonomi.

Thorning Friluftsspil er et amatørteater etableret i nuværende form i 1989.

Publikumsarealet fra indgangsparti til scenekant er omkranset af store gamle egetræer, der skaber en intim og hyggelig udendørs teatersal. Vi er ”Danmarks Hyggeligste Friluftsspil” med plads til 585 publikummer ved hver af de syv forestillinger i begyndelsen af juni måned hvert år.

180 glade amatører/frivillige er involveret i teaterproduktionens mange funktioner som skuespillere, dansere, sangere, musikere, scenebyggere, kostumesyersker, sminkører, teknikere, PR-hold, billetsælgere, kiosksælgere og endnu flere.

Vi har hele tiden fokus på at fastholde og udvikle kvaliteten af forestillingerne. Ambitionerne er store for at servicere publikum på bedste vis og levere en seværdig forestilling. Siden 2006 er kvaliteten højnet med professionel instruktør, koreograf, kapelmester og korledere, og vi modtager fine og rosende anmeldelser fra publikum og pressen.

Thorning Friluftsspil er et vigtigt aktiv for lokalområdet og skaber, sammen med det øvrige foreningsliv, sammenhængskraft i byen. Et levende og dynamisk nærmiljø sætter en positiv spiral i gang, hvor nye borgere tiltrækkes, hvilket også mærkes af det lokale erhvervsliv, skolen og institutionerne.

Silkeborg Kommune, Kultur og Fritid støtter vores forestillinger,
og i 2012 modtog Thorning Friluftsspil kommunens Kulturpris
som et af kommunens kulturelle fyrtårne.

Thorning Friluftsspil

Thorning Friluftsspil er kendetegnende på flere punkter. Et godt socialt samvær vægtes højt, samtidigt med den målrettede indsats for at lave en kvalitetsforestilling.